Nieren

Net als de lever spelen de nieren een belangrijke rol bij het constant houden van het inwendig milieu. De nieren zuiveren het bloed van alle schadelijke stoffen waar het lichaam van af wil. Een deel van de schadelijke stoffen is gevormd in de lever. De lever heeft deze schadelijke stoffen van onder andere de eiwitafbraak weer afgegeven aan de leverader en via de bloedsomloop komen deze stoffen uiteindelijk in de nieren terecht.

De nieren reinigen je bloed

Water, zouten, resten van medicijnen, kleurstoffen en vitamines worden door je nieren uit het bloed gehaald en via de urine geloosd. Dit wordt uitscheiding genoemd. Ieder mens heeft twee nieren, een linker en een rechter. Ze liggen aan de rugzijde van je lichaam. De nieren halen afvalstoffen uit het bloed en ze zorgen ervoor dat bloedcellen in het bloed blijven. Ook berekenen je nieren precies hoeveel vocht je lichaam nodig heeft. Aan de hand daarvan halen ze meer of juist minder water uit het bloed.

Je nieren krijgen bloed via de nierslagader. Een nier bestaat uit drie delen: nierschors, niermerg en nierbekken. In de schors en het merg liggen kleine filtertjes die afvalstoffen en water, en ook het teveel zouten en vitaminen door laten. De bloedcellen blijven in het bloed, deze zijn te groot. Een deel van het water gaat terug door het filter.

Het gezuiverde bloed stroomt vervolgens via een afvoerend bloedvaatje terug in de nierader en daarmee in de bloedsomloop. Alles wat uit het bloed gehaald is, wordt in de nierbekken verzameld. Via de urineleider gaat het naar je blaas. Hier wordt het opgeslagen zodat je niet steeds naar de wc hoeft. Als je gaat plassen gaat de urine via de urinebuis je lichaam uit. Het bloed stroomt elke dag meer dan 200 keer door de nieren om te worden gezuiverd.

Als de nieren niet goed meer werken moet het bloed op een andere manier schoongemaakt worden. Dit kun je merken doordat je minder gaat plassen. Dit komt omdat er dan geen vocht meer uit het bloed gehaald wordt.

Symptomen en klachten bij nierschade

Je merkt lang niets van nierschade. Symptomen en klachten die kunnen wijzen op nierschade lijken vaak op alledaagse symptomen en klachten. En ze ontstaan pas als de nieren al flink achteruit zijn gegaan. Helaas ontdekken we ze daarom vaak (te) laat.

Let op bij hoge bloeddruk en diabetes

Heb je hoge bloeddruk of diabetes? Laat dan minstens eens per jaar uitzoeken of je nieren goed werken. Hoge bloeddruk en diabetes zorgen voor extra risico op nier schade. Schade aan je nieren kan hoge bloeddruk veroorzaken. En andersom kan hoge bloeddruk (ernstige) nier schade veroorzaken. Dat versterkt elkaar dus. Ook diabetes kan hoge bloeddruk veroorzaken (en verhoogt dus het risico op nier schade); daarnaast kan een te hoge bloedsuikerspiegel de nier filters beschadigen.