Social Care

Ik zorg graag. Graag voor mijn omgeving, voor jou en voor mijzelf. Dat laatste is vaak ontzettend lastig en toch maak ik hiermee het verschil. ‘Ik’ ben jij, jij bent mij, samen zijn we de maatschappij, doe jij mee?

Verliefd zijn op jezelf

Social care: het samen doen, vanzelfsprekend voor elkaar zorgen doordat je je bij elkaar betrokken voelt, is gezond en goed voor de gemeenschap(szin). Zorgen voor de ander omdat een ander dat ook voor jou zou doen, en niet omdat je die waardering nodig hebt. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om veel van jezelf te houden en op je gezondheid te letten.

Anders kiezen levert andere uitkomsten op en deze uitkomsten genereren weer een andere vraag. En zou niet juist hierdoor werkelijke verandering tot stand komen? Gedragen door en ontstaan vanuit de roep van de burger!

Je verantwoording nemen

Onder Social Care verstaan wij het vanuit een andere hoek aanvliegen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe anders zal het zijn als we mensen die nu naast de samenleving staan niet meer labelen als groep, maar ze zien als de volwaardige deelnemers aan de samenleving die ze zijn. Het omdenken op het gebied van maatschappelijke vraagstukken betekent dat we kansen zien in plaats van problemen.

Social Care maakt ons bewust waarom zelf verantwoordelijkheid nemen ervoor zorgt dat je een gelukkig, rijk en waardevol leven leidt. En dat je vanuit je eigen overvloed kunt delen. Gelijk zijn aan elkaar, elkaar horen, zien en erkennen maakt dat we verdraagzaam naar elkaar kunnen zijn, dat er vrede komt in ons leven, dat we niet meer hoeven vechten maar met elkaar kunnen praten, om vanuit daar schouder aan schouder te bouwen aan een gezond leven. Op naar een inclusieve samenleving! En als we hier nu eens op heel jonge leeftijd mee beginnen? Hoe anders groeien onze kinderen dan op?

Jeelink en haar sociale cafés

Door onze ‘sociale cafés’ op diverse vaste locaties zoals de golfbaan, de boerderijwinkel of de supermarkt, gaan we in gesprek, houden we lezingen, geven we workshops, maar zoeken we bovenal de verbinding. De verbinding tussen oud en jong, arm en rijk. Om zo gezamenlijk te komen tot constructieve en maatschappelijk breed gedragen oplossingen. We leggen de verantwoordelijkheid neer waar die hoort en samen maken we het verschil.