Partners

Beste boeren, burgers & buitenlui

Jeelink zijn wij, Jeelink ben jij

Wat is Jeelink zonder consumenten. Mensen die de filosofie omarmen en ernaar streven zo te leven dat we goed zijn voor onszelf, voor elkaar en voor de natuur. Mensen zoals jij en ik. Want Jeelink zijn we allemaal. Doe je mee?

Word ook partner van Jeelink

Jeelink verder de wereld in brengen doen we samen. Daar hebben we ook financiële middelen voor nodig. Wil jij actief je steentje bijdragen aan  een groene, gezonde, sociale en circulaire toekomst? Word partner en ambassadeur. Samen maken wij de wereld een stukje mooier.

De kracht van samen

Waarom Boeren, Burgers en Buitenlui?

De visie van Jeelink rijkt ver, en het is goed als haar missie door de samenleving wordt omarmd. Maar hoe krijg je een beweging zo groots en alles omvattend als Jeelink over de bühne? En wel zo dat deze ook nog eens iedereen aanspreekt. De oplossing hiervoor is een verdeling in clusters te maken: Boeren, Burgers en Buitenlui. Deze verdeling is zeker niet bedoeld om te scheiden, maar juist om te verbinden!

De verbinding ontstaat binnen de clusters waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten, van daaruit trekken zij gezamenlijk op naar de andere clusters. Boeren komen zo in contact met de producenten die deel uitmaken van de Buitenlui, de producenten komen in gesprek met de Burgers. Door naar elkaar te luisteren komen we tot werkelijke participatie. De Boeren vertellen tijdens diners op locatie direct hun verhaal aan de Burger.

Alle drie de clusters hebben elk hun eigen aanpak en taal. Hun vraagstukken en hun maatschappelijke uitdagingen komen echter overeen. Juist door schouder aan schouder op te trekken zien we welke talenten en zienswijzen er in de ander verborgen liggen en zo wordt er een nieuwe wereld geboren, een wereld waarin jezelf zijn en genieten centraal staat.

Ga je mee de zeepkist op? Kies dan de groep waartoe jij je aangetrokken voelt.

Boeren

Deze groep vertegenwoordigt de ambachtslieden, boeren en zzp’ers. Ze staan doorgaans dicht bij de Burger, vertellen hun verhaal door middel van bedrijfsrondleidingen, diners op locatie, lezingen en workshops. Maar ze buigen zich ook over vraagstukken als bewustwording over de waarde van ons voedsel, educatie voor kinderen en duurzaam ondernemerschap voor de zzp’er.

Burgers

Burger zijn we allemaal, jong en oud, arm of rijk. Hierin zijn we allemaal gelijk. Samen kunnen we de wereld een stukje mooier maken. Voor onszelf, voor elkaar en vooral voor onze kinderen. Als Burger-lid van Jeelink helpen we elkaar en bouwen we gezamenlijk aan een betere wereld. Dit doen we bijvoorbeeld door onze medeburgers te leren hoe ze hun aangeleerde patronen los kunnen laten en anders kunnen kiezen. De kennis die we nodig hebben om dit te kunnen delen, pikken we onder andere op uit gesprekken en ontmoetingen met en bedrijfsbezoeken bij zowel de Boeren als de Buitenlui-partners.

Buitenlui

Onder deze verzamelnaam vallen grote, veelal internationaal opererende, bedrijven, maar ook mooie familiebedrijven. Deze bedrijven hebben het maatschappelijk ondernemen reeds verankerd binnen hun muren en zijn bereid om met de andere partners een stap verder te gaan. Zij willen vanuit een circulaire gedachte maatschappelijke vraagstukken aanpakken, zoals de krimpende arbeidsmarkt, onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, laaggeletterdheid, en het niet verder uitputten van onze aarde.