Partners

Beste boeren, burgers & buitenlui

Jeelink zijn wij, Jeelink ben jij

Wat is Jeelink zonder consumenten. Mensen die de filosofie omarmen en ernaar streven zo te leven dat we goed zijn voor onszelf, voor elkaar en voor de natuur. Mensen zoals jij en ik. Want Jeelink zijn we allemaal. Doe je mee?

Word ook partner van Jeelink

Jeelink verder de wereld in brengen doen we samen. Daar hebben we ook financiële middelen voor nodig. Wil jij actief je steentje bijdragen aan  een groene, gezonde, sociale en circulaire toekomst? Word partner en ambassadeur. Samen maken wij de wereld een stukje mooier.

De kracht van samen

Boeren

Deze groep vertegenwoordigen de ambachtslieden, boeren en zzp’ers. Ze staan doorgaans dicht bij de Burger, vertellen hun verhaal middels bedrijfsrondleidingen, diners op locatie, lezingen en workshops. Maar buigen zich ook over vraagstukken als; bewustwording op de waarde van ons voedsel, educatie richting kinderen en hoe kan je als zzp’er duurzaam ondernemen.

Burgers

Burger zijn we allemaal, jong en oud, arm of rijk op dit gebied ontmoeten we elkaar. Samen maken we de wereld een stukje mooier. Voor onszelf, voor elkaar en vooral voor onze kinderen. Als Burger lid van Jeelink helpen we elkaar en bouwen we gezamenlijk aan een andere wereld. Dit door bijvoorbeeld onze medeburgers bewust te maken over hoe ze buiten hun aangeleerde patronen anders kunnen kiezen. De voeding voor bovenstaande halen ze onder andere uit gesprekken, ontmoetingen en bedrijfsbezoeken van zowel de Boeren als Buitenlui partners.

Buitenlui

Hier ontmoet je grote veelal internationaal opererende bedrijven, sterke merken en mooie familiebedrijven. Deze bedrijven hebben maatschappelijk ondernemen reeds verankerd binnen hun muren en zijn bereid om met de andere partners een stap verder te gaan om vanuit een circulaire gedachte maatschappelijke vraagstukken als, de krimpende arbeidsmarkt, aansluitend onderwijs op de bedrijven, laaggeletterdheid en het niet verder uitputten van onze aarde.