Een eigenwijze wereld

 In Blogpost

Waar zouden we zijn zonder eigenwijze mensen in deze wereld? Waar zouden we zijn zonder Edison, Einstein en Freud? Zouden we dan het luxeleven leiden van nu? Of zouden we leven onder veel primitiever leefomstandigheden?

Door de hele geschiedenis heen zie je hoe baanbrekend het werk van pioniers is geweest. Ze werden tijdens hun leven veelal voor gek uitgemaakt, ze werden niet begrepen en waren de outcasts van de samenleving van toen. Veilig vasthouden aan wat we altijd doen staat hier natuurlijk geheel haaks op. De reactie van onze voorouders was dus niet zo heel raar, want waarom zouden wij ons leven omgooien? De angst voor verandering is veel te groot.

Ook nu zie je dat weer terug. Sommige pioniers fluisteren hun boodschap, anderen zoeken de confrontatie op door te gaan protesteren en weer anderen gaan de politiek in. Wat lastig blijft aan pionier zijn, is dat je een wereld ziet die er nog niet is. Je ziet verbanden die nog niet zichtbaar zijn voor anderen en het duurt wel even voordat je je boodschap helder kan formuleren. Het is met name een zware opgave omdat het nog een gedachte of theorie is en wij als mensen vooral leren van hoe het er in de praktijk uitziet.

Vooral in tijden als deze zijn pioniers nodig om ons naar een nieuwe gezonde wereld te leiden. Naar een wereld van gelijkheid, eigenheid en oprechtheid: eigenschappen die we allemaal in ons dragen maar die ergens verloren zijn gegaan omdat we anders niet mee konden komen in de maatschappij. Want buiten een groep vallen betekent dat je alleen bent, en dat is eng, eenzaam en ons niet eigen.

Dus lieve mensen, laten we eens gaan luisteren naar vooral de pioniers die fluisteren. Die vol liefde een boodschap van verandering vertellen. Je hoeft het geenszins altijd met ze eens te zijn, maar leg hun boodschap eens op je eigen leven. Als je met hun bril naar je eigen situatie kijkt, zou het zomaar kunnen dat je besluit om de eerste stappen naar verandering te zetten.

Stel nu eens dat we dit allemaal doen, zou er dan niet een beweging op gang komen, een beweging die op een natuurlijke manier zal leiden tot een gezonde samenleving waarin genieten centraal staat. Een samenleving waarin we leven vanuit overvloed, verdraagzaamheid en authenticiteit. Hoe zou de wereld eruitzien als we zo zouden gaan leven?

Lang leve de eigenwijze mens!

Groetjes, Monique Ravenstijn

Recommended Posts