Donderdag 10 september zijn wij van Jeelink aangesloten bij het taalakkoord

 In Nieuws

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Dit is een verborgen probleem die vele generaties voortsleept totdat deze visuele cirkel doorbroken word.

Waarom doen wij als Jeelink mee?

Veel van onze partners hebben zich reeds aangesloten, en bij andere hopen we door ons aan te sluiten bewustwording te verkrijgen op dit maatschappelijke vraagstuk en haar onderliggende sypthonen.

Wij als stichting zijn ons terdege doordrongen van de maatschappelijke impact van laaggeletterdheid en onze intentie is door het aangaan van meerdere integrale samenwerkingen een vraagstuk als dit naar de verledentijd te brengen.

Wat wilt u bereiken met deze acties?

Het leven van onze medewerkers makkelijk maken, armoede bestrijden, het klaarstomen van toekomstig middenkader in onze bedrijven, veiligheid bevorderen op de werkvloer, maar bovenal mensen in hun kracht zetten door ze te laten exelereren in wat ze wel kunnen.

 

Recommended Posts

Leave a Comment